Prístrojové ošetrenia - Bodyka Plus


„Neinvazívna t.j. nechirurgická ultrazvuková liposukcia“ prístroj na nevratné odstránenie lokálneho tuku, celulitídy a tvarovanie postavy.

Jedinečný a zároveň revolučný kavitačný prístroj, ktorý je určený na odstraňovanie lokálneho tuku a celulitídy ultrazvukovými vlnami. Pri kavitácii dochádza k nenávratnej deštrukcii tukových buniek. Vysielaný ultrazvuk vytvára v tukovej vrstve mikro bublinky, ktoré pod vplyvom tlaku okolitého prostredia implodujú („zrútia sa“) smerom do svojho stredu, čím uvoľnia energiu, ktorá trvalo rozruší stenu tukovej bunky, tá praskne a tuk vytečie do medzibunkového prostredia. Krvnými riečišťami sa následne vylučuje z tela.

Bodyka je výsledkom know-how talianskej firmy Novavision Group. Tento kavitačný prístroj jedinečný vo svojej oblasti, je výsledkom dlhého a dôkladného výskumu laboratórií firmy Novavision Group v spolupráci s fakultou lekárskej estetiky a dermatológie známej talianskej univerzity v Pávii (viď certifikát) a so špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami. Zohľadňuje všetky lekársko-vedecké poznatky a všetky vedľajšie účinky nie len u klienta, ale i u obsluhy, ktoré sa často prehliadajú.

Táto nová technológia má celosvetový patent pod obchodnou značkou SCP: Safely Cavitation Program (č. patentu: M2008A000628). Výhradným vlastníkom tohto unikátneho patentu je Novavision Group. Prístroj je určený na odstraňovanie lokálneho tuku a celulitídy ultrazvukovými vlnami. Vysielaný ultrazvuk vytvára v tukovej vrstve mikro bublinky, ktoré pod vplyvom tlaku okolitého prostredia implodujú („zrútia sa“) smerom do svojho stredu, čím uvoľnia energiu, ktorá trvalo rozruší stenu tukovej bunky a tým ju odstráni. Výsledný efekt je trvalý a viditeľný hneď po prvom ošetrení ! Prístroj využíva patentovaný systém automatickej zmeny hĺbky prieniku ultrazvuku podľa hrúbky tukovej vrstvy, vďaka čomu je úplne eliminované nebezpečie popálenia pokožky.

  

Odporúčaný počet ošetrení do týždňa : 1
Odporúčaný cyklus ošetrení : 5 až 8.
Dĺžka jedného ošetrenia nesmie presiahnuť 40 minút (nesmie dôjsť k zahlteniu lymfafického toku)
• Medzi jednotlivými ošetreniami sa odporúča zvýšený prísun tekutín (denne aj 3 litre), vitamínu C, drenážna masáž a fyzická aktivita.

Je potrebné pripomenúť, že každá z nás, milé dámy, dostala do vienka určitý počet tukových buniek a ich množstvo sa už počas života nezvyšuje. Tukové bunky iba naberajú na objeme, a to samotný tuk, preto sme často nespokojné s niektorými partiami nášho tela. Ošetrenie Bodykou je určené práve na tieto partie tela. Čím väčšie množstvo tukových buniek sa nám podarí zničiť, tým budeme v želaných partiách tela nezvratne štíhlejšie.
Výsledný efekt je trvalý a viditeľný hneď po prvom ošetrení ! Prístroj využíva patentovaný systém automatickej zmeny hĺbky prieniku ultrazvuku podľa hrúbky tukovej vrstvy, vďaka čomu je úplne eliminované nebezpečie popálenia pokožky.
Po ošetrení Bodykou je potrebná lymfodrenáž, najlepšie prístrojová, ktorá vytečený tuk zo zničených buniek odplaví lymfatickým systémom.

Bodyka Plus
ED-One
Radio4

 
(c) 2009 R-klub, Design : dARTz, s.r.o..